uszczelnienia-1
uszczelnienia-2

ZADBAJ O SZCZELNOŚĆ MURÓW

Uszczelnienia to jedne z najtrudniejszych robót naprawczych. Przed wykonaniem wymagają specjalistycznej oceny przyczyn powstałych ubytków, przecieków i zarysowań. Dopiero na podstawie wnikliwej analizy przyczyn zniszczeń można wybrać najskuteczniejszą metodę uszczelniania. Uszczelniamy m. in. zbiorniki wodne, ale także tunele, szyby windowe, czerpnie powietrza, przerwy robocze i wiele innych rodzajów obiektów. Sprawne uszczelnienie budynku zapewnia komfort użytkowania i zapobiega powstawaniu kolejnych uszkodzeń, skutkujących degradacją murów.

Uszczelnienie chroni budynek przed niepożądaną wilgocią, uciekaniem ciepła.

Uszczelnianie zabezpiecza mury i wnętrze budynku przed wpływem niekorzystnych czynników z zewnątrz.

Wypełnienie porów w materiale, szczególnie w piwnicach i pomieszczeniach mokrych i wilgotnych redukuje ryzyko przedostania się wody.

Zalety uszczelniania budynków

Ochrona powierzchni narażonych na duże obciążenie

Uszczelnianie redukuje pęknięcia powstałe na skutek dużych obciążeń jakim poddawana jest np. posadzka w garażu.

Zabezpieczenie przed penetracją wody

Dobrze wykonane uszczelnienie całkowicie uniemożliwia dostawanie się wody w niepożądanych miejscach.

Kumulacja ciepła

Uszczelniony budynek nie jest narażony na uciekanie ciepła z ogrzewanych pomieszczeń.

Zespojenie przerwanych elementów

Uszczelnienie pozwala na skutecznie połączenie przerwanych elementów budynku.

Uszczelnienia - poprawa trwałości budynku

Uszczelnienie często wykonywane jest w celu redukcji rys i pęknięć powstałych chociażby w wyniku osuwania się gruntu czy wywołanych drgań. Szczeliwo – czyli materiał wykorzystywany do uszczelniania jest na tyle elastyczny, że amortyzuje nawet najdrobniejsze ruchy spojonych elementów względem siebie. Dzięki temu nie musimy się obawiać, że uszczelnienie trzeba będzie wielokrotnie powtarzać. Dobrze wykonane powinno posłużyć bardzo długo, zapewniając lokatorom komfort użytkowania.